Felhasználási feltételek

Kérjük, figyelmesen olvassa el a jelen dokumentumot, mivel a weboldal használatával elfogadja az itt meghatározott felhasználási feltételeket.


I. A felhasználási feltételek tartalma

1. A jelen felhasználási feltételek (Szabályzat) a Pick Szeged Zrt.(6725 Szeged, Szabadkai út 18. Cégjegyzékszám: 06-10-000065; a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett pick.hu (http://pick.hu/ oldalain elérhető) információs társadalommal összefüggő szolgáltatás (Szolgáltatás, Weblap vagy pick.hu) igénybevételének feltételeit tartalmazza.
2. Felhasználónak minősül a Weblap látogatója, illetőleg mindenki, aki a pick.hu bármely szolgáltatását igénybe veszi. Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltatás bármely elemének használatát megkezdi, elfogadja a jelen Szabályzat feltételeit.
3. A Szolgáltató bármikor jogosult a Szabályzat módosítására. A módosítást követően bármely Szolgáltatás használatával a Felhasználó elfogadja a Szabályzat módosítását. Weboldal és szolgáltatásai működésével kapcsolatos valamennyi tájékoztatás, valamint a jelen Szabályzatból linkelhető egyéb dokumentumok (pl.: Adatkezelési Tájékoztató) a Szabályzat részét képezik és kötelezőek minden Felhasználóra.
4. Bármely, a pick.hu-tól különböző weboldal (Facebook.com, Google.com, stb.), a Weblaphoz kapcsolódó szolgáltatására az adott weboldal keretén belül közzétett szabályzatok és feltételek (is) vonatkoznak.


II. A Szolgáltatás legfontosabb jellemzői és elemei

1. A Szolgáltatás célja a felhasználók tájékoztatása a Szolgáltatóról és a Szolgáltató termékeiről, illetve a hozzájuk kapcsolódó eseményekről, tevékenységekről, amelyek iránt a felhasználók fokozott érdeklődést mutatnak. A honlapon található információk, tájékoztató jellegűek nem minősülnek ajánlattételnek, céljuk kizárólag a figyelem felhívása.
2. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a pick.hu bármely tartalmi elemét bármikor előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa vagy megszüntesse, azok megjelenését, tartalmát, működését megváltoztassa, azon hirdetést, saját szolgáltatásait bemutató vagy egyéb tartalmat helyezzen el.


III. A Szolgáltatás részletei

1. Hírlevél
A Felhasználó feliratkozhat Hírlevél fogadására. A feliratkozás a Felhasználó valós adatait tartalmazó űrlap hiánytalan kitöltésével indul (név, e-mail cím megadása). A Szolgáltató a feliratkozáskor megadott e-mail címre értesítő levelet küld a feliratkozás tényéről. A Hírlevélre történő feliratkozással Felhasználó egyidejűleg kifejezett és önkéntes hozzájárulását adja ahhoz, hogy Szolgáltató közvetlen üzletszerzési céllal megkeresse az általa megadott elérhetőségein saját vagy üzleti partnerei ajánlatával.

2. Nyereményjáték
A Szolgáltató által szervezett játékokra vonatkozó nyereményjáték szabályzat itt érhető el. A nem a Szolgáltató által szervezett játékok tekintetében a játékszabályzatot a játék szervezője teszi közzé, és a játékért, illetve a nyereményekért Szolgáltató felelősséget nem vállal.
 

3. Webtartalmak
A Weboldalon rendszeresen közzétételre kerülnek termékeket és szolgáltatásokat bemutató, célközönség igényeire figyelemmel megújuló, hírértékű tartalmak, pontosabban a Szolgáltató márkáival, termékeivel kapcsolatos hírek ( kulturális események, rendezvények, programok ajánlója, mozgóképek, stb.). Ezek a tartalmak minden esetben a termékekkel, szolgáltatással kapcsolatos releváns, valós adatokat, információkat tartalmazzák, közzétételükkel a Szolgáltató a Felhasználók hiteles és széleskörű tájékoztatását kívánja szolgálni.

4. Ügyfélszolgálat
A Szolgáltató törekszik a Felhasználóknak magas színvonalú szolgáltatást nyújtani. Amennyiben a Szolgáltatással kapcsolatosan bármilyen észrevétele, kérdése van, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz az alábbi elérhetőségen:
E-mail: erdeklodes@pickszeged.bonafarm.hu
TELEFON: +36/62-567-000

 

IV. A Szolgáltatás használata során lehetséges jogsértések és következményeik

1. Tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a Szolgáltatás jelen Szabályzatban kifejezetten nem engedélyezett módon történő felhasználását, vagy a Szolgáltatás üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza, teszi lehetővé vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti a Szolgáltatás rendeltetésszerű működtetését.
2. A Szolgáltatás, valamint a Weboldalon elérhető tartalom szerzői jogi védelem alatt áll. A szerzői jogok összessége és az adatbázis előállítójának védelmét szolgáló jogok a Szolgáltatót illetik meg, és a Szolgáltatás rendeltetésszerű használatával velejáró olvasáson, képernyőn történő megjelenítésen és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen, továbbá a személyes, nem-kereskedelmi célból történő merevlemezre történő lementésen és kinyomtatáson túl semmilyen egyéb formában nem használható fel vagy hasznosítható a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyének hiányában.
3. A Szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és a Szolgáltató jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen Szabályzat betartása mellett használható. Amennyiben valamely Felhasználó a jelen Szabályzat rendelkezéseibe vagy jogszabályba ütközően, vagy egyébként visszaélésszerűen használja a Szolgáltatást, a Szolgáltató jogosult megtenni a szükséges jogi lépéseket annak érdekében, hogy Felhasználó felelősségre vonása megtörténjen. Ez az intézkedés a Felhasználóval szemben más adataival történő visszaélés esetén is alkalmazhatóak.

 

V. Felelősség

1. Szolgáltató célkitűzése, hogy a Szolgáltatást a lehető legmagasabb színvonalon nyújtsa, azonban a Szolgáltatás - ideértve a Szolgáltatás üzemeltetése során használt szoftvert is - pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, adott célra való alkalmasságáért és az ezek hiányából eredő közvetlen vagy közvetett károkért vagy egyéb jogkövetkezményekért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal. A Szolgáltató nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például technikai meghibásodással vagy kimaradással, információ- és/vagy adatvesztéssel) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.
2. A honlap, a közzététel időpontjában elérhető információk aktuális és valós állapotát mutatja, azonban Szolgáltató nem vállal felelősséget a honlap tartalmának aktualitásáért, pontosságáért vagy a tartalmak teljességéért, különösen, ha változás történt a Szolgáltató termékeit illetően; tehát a termékek esetenként eltérhetnek a honlapon közöltektől.
3. Amennyiben a Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság, illetve bíróság Szolgáltatóval szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Felhasználó köteles minden, a Szolgáltató által megkövetelt intézkedést megtenni, és köteles a Szolgáltatónak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Szolgáltatót a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.
4. A Szolgáltatás használatáért kizárólag az adott Felhasználó tartozik felelősséggel. A Szolgáltató kizár minden felelősséget a Felhasználó magatartásával összefüggésben felmerült mindennemű kár és jogsérelem, illetve egyéb következmény vonatkozásában.
5. A Weboldal harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket is tartalmaz. A honlapok felhasználására az ott közzétett, az adott honlapra irányadó felhasználási feltételek vonatkoznak. Ezen felül a Szolgáltató az oldalon elérhetővé tett linkek, illetve az általuk lehívható weboldalak tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal és azok tartalmát nem ellenőrzi.

 

VI. A Szabályzat hatálya

1. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy Szolgáltatás egészét bármikor, előzetes figyelmeztetés nélkül megszüntesse, amely esetben a jelen Szabályzat automatikusan hatályát veszti.

 

VII. Adatvédelem

1. A Felhasználók személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik.


Budapest, 2015. szeptember 28.